Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ilgili belgelere ulaşabilirsiniz.
İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitapçığı
Taahhütname

1. İş Kazası, Ramak Kala Olay, Öğrenci Kazası ve Maddi Hasarlı Olay Prosedürü
2. İş Kazası Resmi Bildirim Akış Şeması
3. İş Kazası İncelemesinde Sorulması Gereken Sorular
4. İş Kazası Kök Neden Analizi Formu
5. İş Kazası Sonrasında Bilgilendirme Eğitim Formu
6. Ramak Kala Olay Kök Neden Analiz Formu
7. Öğrenci Kazası Kök Neden Analiz Formu
8. Maddi Hasarlı Kaza Formu

1. İSG Yönetimi2. İSG Talimatları
3. Acil Durumlar
4. Atık Yönetimi
5. Fakülte Kat Planları
6. Tatbikatlar / Eğitimler

  • Masa Başı Tatbikatı: 28.11.2016 Pazartesi günü, saat 13.00’de Fakülte Toplantı Salonunda

  • Akademik ve İdari Personel Eğitimi: 27 Aralık 2017 Çarşamba günü, saat 13.30’da Fakültemiz Konferans Salonunda Temel Afet Bilinci Eğitimi

  • Masa Başı Tatbikatı: 17 Aralık 2018 Pazartesi günü, 10.00-11.30 saatleri arasında Fakülte Sekreterliği Odasında

  • Yangın Alarm Sistemi Tatbikatı: 11 Eylül 2019
7. COVID-19 Yönetim Süreci