Özgörü

Fakültemizin vizyonu, çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini gözeterek sürekli gelişim anlayışıyla lisans ve lisansüstü eğitimi veren, bilimsel araştırmalar yapan, birikimini toplumun yararına sunan ve alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.


Özgörev

Fakültemizin misyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde endüstri ve araştırma kurumlarında uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı düşünce yapısına sahip, iletişim, karar verme, problem çözme, liderlik ve yönetim becerilerinin yanı sıra yaşam boyu öğrenme yetisini kazanmış, sosyal ilişkileri kuvvetli, çevreye duyarlı ve çağdaş düşünce yapısına sahip mezunlar vermek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimini sağlayacak bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak ve toplum yararına sunmaktır.