Dekanlık 

Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI

Görev: Dekan Vekili
Telefon:  90-212-285 6464
E-posta: kinacio@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR

Görev: Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Telefon:  
90-212-285 6470
E-posta:  
yakans@itu.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÜÇER

Görev: Dekan Yardımcısı (İdari İşler)
Telefon:  90-212-285 6480
E-posta:  ucerer@itu.edu.tr

Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN

Görev: Dekan Yardımcısı (Ar-Ge)
Telefon:  90-212-285 6392
E-posta:  bulentd@itu.edu.tr

Elife KARAKOÇ

Görev: Fakülte Sekreteri
Telefon:  90-212-285 6500
E-posta:  karakoce@itu.edu.tr 


Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr.Ömer Kemal KINACI
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN  
Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Dr. Öğr. Üyesi M.Erden YILDIZDAĞ 
Fakülte Sekreteri Elife KARAKOÇ (Raportör)

Fakülte Kurulu

Prof. Dr.Ömer Kemal KINACI (Dekan V.)
Prof. Dr. Selma ERGİN (Gemi İnş ve Gemi Mak. Müh. Böl. Başkanı)
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ (Gemi ve Deniz Tek. Müh. Böl. Baş.)
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL
Dr.Öğr.Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Fakülte Sekreteri Elife KARAKOÇ (Raportör)

SENATO ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet ERGİN