Dekanlık

Prof. Dr. Emin KORKUT

Görev: Dekan
Telefon:  90-212-285 6464
E-posta: korkutem@itu.edu.tr

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU

Görev: Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Telefon:  90-212-285 6470
E-posta:  bugurlu@itu.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÜÇER

Görev: Dekan Yardımcısı (İdari İşler)
Telefon:  90-212-285 6480
E-posta:  ucerer@itu.edu.tr

Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN

Görev: Dekan Yardımcısı (Ar-Ge)
Telefon:  90-212-285 6392
E-posta:  bulentd@itu.edu.tr

Elife YAZICI

Görev: Fakülte Sekreteri
Telefon:  90-212-285 6500
E-posta:  karakoce@itu.edu.tr 


Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Emin KORKUT
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN  
Dr. Öğr. Üyesi M.Erden YILDIZDAĞ 
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI (Raportör)

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Emin KORKUT (Dekan)
Prof. Dr. Barış BARLAS (Gemi İnş ve Gemi Mak. Müh. Böl. Başkanı)
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Gemi ve Deniz Tek. Müh. Böl. Baş.)
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI (Raportör)

SENATO ÜYESİ

Prof. Dr. Ömer GÖREN