Dekanlık 

Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI

Görev: Dekan
Telefon:  90-212-285 6464
E-posta: kinacio@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR

Görev: Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Telefon:  
90-212-285 6470
E-posta:  
yakans@itu.edu.tr


Doç. Dr. Bilge TUTAK

Görev: Dekan Yardımcısı (İdari İşler)
Telefon:  90-212-285 6480
E-posta:  tutak@itu.edu.tr

Prof. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN

Görev: Araştırma Faaliyetlerinden Sorumlu Koordinatör
Telefon:  90-212-285 6392
E-posta:  bulentd@itu.edu.tr

Elife KARAKOÇ YAZICI

Görev: Fakülte Sekreteri
Telefon:  90-212-285 6500
E-posta:  karakoce@itu.edu.tr 


Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr.Ömer Kemal KINACI
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Doç. Dr. Bilge TUTAK
Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Dr. Öğr. Üyesi M.Erden YILDIZDAĞ 
Fakülte Sekreteri Elife KARAKOÇ YAZICI (Raportör)

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Dekan)
Prof. Dr. Selma ERGİN (Gemi İnş ve Gemi Mak. Müh. Böl. Başkanı)
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ (Gemi ve Deniz Tek. Müh. Böl. Baş.)
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT
Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Doç. Dr. Bilge TUTAK
Dr.Öğr.Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Fakülte Sekreteri Elife KARAKOÇ YAZICI (Raportör)

SENATO ÜYESİ

Prof. Dr. Ahmet ERGİN