Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı

Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı eskiden Gemi Enstitüsü adıyla faaliyet göstermiş olup, bu gün 160m x 6m x 4.5m boyutlarında içerisinde küçük ölçekli gemi modellerinin çekildiği içi Büyük Deney Tankı, daha küçük boyutlarda Küçük Deney Tankı, Sirkulasyon Kanalı, Kavitasyon Tüneli, Stabilite Tankı, ve atölyeler bulunmaktadır. Laboratuvar sadece Lisans öğreniminde yer alan servis derslerinin ihtiyaç duyduğu Servis Laboratuvarı niteliğinde değildir. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara cevap verebilecek ve gerek Lisans ve gerekse Yüksek Lisans çalışmalarında hizmet veren Araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvarda Gemi Direnci ve Gemi Sevki derslerinde işlenen konulara paralel olarak öğrencilerin bilgisi artırılmakta, ayrıca Gemi Laboratuvarı dersinde öğrenciler deney yaparak Laboratuarı daha yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. Laboratuvarda aynı anda yaklaşık 20 öğrenci çalışma yapabilmekte ve yapılan deneylere katılmaktadır.Ekotoksikoloji Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı

Altyapı Olanakları:

 • Isı kontrollü oda (Floresans ve UV ışık donanımlı)

 • Çeker ocak

 • Işık Mikroskobu

 • Destile su cihazı

 • PH metre/Salinometre

 • Su banyosu

 • Çoklu karıştırıcı

 • UV-Vis Spektrofotometre

 • Coulter Counter- Partikül/Hücre Sayım ve Boyutlandırma Analizörü

Projeler:

 • TUBITAK-GSRT (Yunanistan) PROJESİ
  Proje Adı: Toxicity evaluation of major discharges in the coastal areas by using various bioassay and biomarker techniques. Proje Süresi: 15 Şubat 2003-15 Şubat 2005

 • ITU-ARAŞTIRMA FONU PROJESİ
  Proje Adı: Denizlerde Kirlenmenin Belirlenmesine Yönelik Erken Uyarı Sistemlerinin Deşarjlara Uygulanması; Biyodeneyler ve Biyogöstergeler (TUBITAK-GSRT projesi destekli)
  Proje Süresi: 01 Temmuz 2003- 01 Temmuz 2005

 • TUBİTAK PROJESİ Proje Adı: Deniz ortamlarında UV ışınlarının PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) toksisitesi üzerindeki rolünün toksisite testleri ve biyogösterge teknikleri kullanarak belirlenmesi
  Proje Süresi: 1 Ekim 2003-1 Ekim 2005Gemi Mukavemeti Laboratuvarı

Gemi Mukavemeti Laboratuvarı Fotoelastisite Yöntemi ve Strain Gauge ile gerilme ölçümü ağırlıklı deneylerin yapılması için kurulmuştur. Laboratuvarda geminin yapısal elemanları tek tek veya birleştirilmiş olarak küçük ölçekli modeller halinde Araldit malzeme kullanılarak yapılabilmekte, saydam malzeme olan Araldit sayesinde gerçek gemi bünyesine gelen yükler ölçekli modele de benzerlik kanunları gereği ölçek ayarlaması yapılarak etkitilmekte, ışık kaynağından gönderilen ışık yardımıyla gemi yapısını oluşturan elemanlar üzerinde oluşan gerilmeler farklı renk alanları ve ışık tayfları ile birbirinden ayrılarak görülebilmektedir. Böylece teorik olarak yapılan hesaplar ile deney sonuçları karşılaştırılmakta ve yapısal önlemler değiştirilebilmektedir. Gerilme dağılımlarının sayısal ölçümlemesi için ayrıca Strain Gaugelerden yararlanılmakta, bu araçlar ölçekli modele yapıştırılarak gerilme değerleri ölçülebilmektedir. Laboratuvarda 20 kişilik gruplar halinde deney yapılabilmesi mümkündür. Laboratuvarda yapılan bu araştırmalar gerek Lisans öğrencilerinin Bitirme Çalışmalarında ve gerekse Yüksek Lisans öğrencilerinin tez çalışmalarında yararlı olmaktadır.Ilham Artuz Deniz Teknolojisi ve Osinografi Laboratuvarı

İlham Artüz Deniz Bilimleri Laboratuvarında Prof. Dr. Fatma Yonsel denetiminde sürdürülen araştırmalar ağırlıklı olarak gemi kökenli deniz kirliliğinin kontrolu ve gemilerden kaynaklanan atık suların arıtımına yönelik çalışmalardır. Sintine suları ve balast sularının arıtılması ile ilgili olarak kullanılan güncel arıtma yöntemleri bu konular arasındadır.

Deniz kirlenmesinde önemli bir payı olan gemi kökenli deniz kirliliğinin azaltılabilmesi veya bertaraf edilebilmesi için bilimsel katkıda bulunmak laboratuvar çalışmaların öncelikli hedefleri arasındadır. Aynı zamanda öğrencilerin mesleki yaşamlarında karşı karşıya kalacakları tatlı su ya da deniz suyu ortamını tanımaları, analizler sonucunda elde ettikleri verileri doğru yorumlayabilmeleri ve de bu verileri mühendis olarak doğru kullanabilmeleri için gereken alt yapının sağlanması hedeflenmektedir.

Tamamlanmış projeler:

2006-2010: AB 6. Çerçeve: BaWaPla –Sustaniable Ballast Water Management Plant-EU-FP6
Proje No: TST5-CT-2006-031529)
Proje Toplam Bütçe: 1 699 956 EURO
BaWaPla URL: http://www.bawapla.com/
Proje İTÜ Yöneticisi: Doç.Dr. Fatma YONSEL
Araştırmacı: Yük. Müh. Ceren Bilgin Güney ( Doktora )

2001-2004 : AB 5. Çerçeve :MISPEC ‘Multiparametric in situ spectroscopic measuring platform for coastal monitoring’- EU-FP5 projesi.
MISPEC-EU proje no: EVK3-CT2000-00045
Proje Toplam Bütçe: : 1 793 827 EURO
Proje İTÜ Yöneticisi: Doç.Dr. Fatma Yonsel
Araştırmacı: Yük. Müh. Ceren Bilgin Güney
1999-2002 : İTÜ Araştırma Fonu’ndan Desteklenen Laboratuvar Altyapısını Destekleme Projesi

Konu: Gemi Kökenli Deniz Kirlenmesi ve Sintine Sularının Biyolojik Yöntemlerle
giderilmesi

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Fatma Yonsel
Araştırmacı: Ceren Bilgin (Yüksek Lisans Tezi)

1997-2000: Volkswagen Vakfı tarafından desteklen Berlin ve İstanbul’da su temini ve atık su gideriminin tarihsel geçmişi ve günümüzdeki durumunu inceleyen Projenin İTÜ ekibi tarafından konu ile ilgili literatür çalışmaları, Berlin ve İstanbul sempozyumlarının organizasyonları, İstanbul’daki sempozyum bildirileri kitapçığının Almanca ve Türkçe tercümeleri, editörlükleri yapılmıştır.

İTÜ Ekibi : Doç.Dr. Fatma Yonsel
Müh. Ceren Bilgin
Laboratuvarda devam eden çalışmalar:

I-Bitirme Ödevi Çalışmaları:

Balast Suyu arıtımı ve korozyon konularında yaptırılan deneysel çalışmalar

II- Gemi ve Oşinografi Dersi ( DEN 451 & DEN 451 E) Laboratuvar Çalışmaları :

DEN 451 ( DEN 451 E) kodlu Gemi ve Oşinografi Laboratuvarı dersi kapsamında temel oşinografik ölçümler, gemi kökenli toplam yağ kirliliği ölçümleri ve diğer bazı deniz kirliliği parametrelerinin analizleri Öğr.Gör. Dr. Ceren Bilgin tarafından yaptırılmaktadır.

Bu deneyler arasında, Tuzluluk Ölçümü, Çözünmüş oksijen ölçümü, pH ölçümü, Fosfat iyonu PO43-Ölçümü, yağ konsantrasyonu tayini, GPS ve Eko sounder kullanımı ve uygulamaları bulunmaktadır.
Zorunlu olan bu dersi alan öğrenciler, oşinografik ölçümler için kullanılan aletleri tanıyarak temel oşinografik parametreleri ölçmeyi ve deney sonuçlarını yorumlayarak değerlendirmeyi öğrenmektedirler.Gemi Makinaları ve Tesisleri Laboratuvarı

Gemi Makinaları ve Tesisleri Laboratuvarında bulunan 4 dizel motoru, 1 benzin motoru, motor yedek parçaları ve arızalı parçalar, 3.sınıf öğrencilerinin Gemi Makinaları ve Makina Dinamiği derslerinde anlatılan konulara paralel olarak eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Camialtı Tersanesi’nden 1994 yılında hibe yolu ile Fakültemize kazandırılan M/S İskenderun Feribotu’na ait toplam 5 parça makina dairesi ölçekli maketlerinden 4.sınıf öğrencilerinin Gemi Yardımcı Makinaları I ve II derslerinin işlenişi sırasında öğretim amaçlı olarak yararlanılmaktadır. Sedef Tersanesi’nden hibe yolu ile ayrıca tek parça olarak 2 m. x 2 m. x 1.5 m ebatlarında yeni bir makina dairesi ölçekli modeli 1997 yılında laboratuvara kazandırılmıştır. Gemi Makinaları Laboratuvarı`nda bulunan video kasetler yardımıyla öğrenciler derslerde bir gemi dizel motorunun sabit ve hareketli parçalarını tanıyabilmekte, sökülüp, takılmasını izleyebilmekte, ayrıca arızalı parçaların görüntüleri ile ölçü alınması hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Laboratuarda 15 kişilik gruplar halinde çalışma yapmak mümkündür. Gemi Makinaları Laboratuvarı’nın dizel motor deneylerinin yapılabileceği ve böylece yeni bir takım Lisans ve Lisansüstü tez çalışmalarının gerçekleştirilebileceği konuma getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, teknik ve maddi imkansızlıkların aşılmasına çalışılmaktadır.Hesaplamalı Hidrodinamik Laboratuvarı

Hesaplamalı  Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı, fakültede yürütülmekte olan hesaplamalı hidrodinamik çalışmaları için donanım ve yazılım olanaklarının güçlendirilmesine odaklanan bir merkez kurulması gereği üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nun da onayı ile 1996 yılında kuruldu. Laboratuvarın başlıca amacı; gemi hidrodinamiğinde güncel gelişmeleri takip ederek, uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmayı ihmal etmeden, hidrodinamiği gemi dizayn faaliyetini destekleyen, problem çözücü bir vasıta olarak değerlendirmektir.

Hesaplamalı hidrodinamik laboratuvarı internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.ISTKA Gemi Emisyonları Laboratuvarı

2010 yıllarında temelleri atılan ISTKA – Gemi Emisyonları Laboratuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün sağladığı destekle geliştirilmiş olup 2012 yılında resmi olarak hizmete girmiştir. 2013 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik mali destek programı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle akredite bir laboratuvar geliştirme projesi başlatılmış olup proje sonunda tam teşekküllü inovasyon, emisyon envanter ve ar-ge çalışmalarına hizmet verecek bir laboratuvara sahip olma amaçlanmıştır. Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 kalite sistemine akreditasyonuna tabii olacaktır.

ISTKA Gemi Emisyonları Laboratuvarı internet sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.Bilgisayar Laboratuvarları

Fakültemizde bilgisayar laboratuvarı ilk olarak 1986 yılında 3 adet bilgisayarın satın alınmasıyla kurulmuş olup, daha sonraki dönemlerde sürekli yeni bilgisayar alımları ile bugün yaklaşık 50 kişisel bilgisayar, değişik marka ve özellikteki yazıcılar, çiziciler ve tarayıcılar Lisans öğreniminde kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz haftanın her günü açık olan Bilgisayar Laboratuvarında yazıldıkları derslerin ödevlerini ve çizimlerini hazırlayabilmektedir.

Internet erişimi İTÜ/NET’in Global İnternet çıkışı, Ulusal Akademik Ağ olan ULAK-NET üzerinde 100Mbps Ethernet teknolojisi ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte fakülte öğrenci sosyal merkezi’nde kablosuz ağ (Wireless LAN) aracılığıyla da 54 Mbps hızında internet erişim hizmeti verilmektedir.