COVID-19 STAJ BİLGİLENDİRMESİ
​PANDEMİ SÜRESİ BOYUNCA STAJ İŞLEMLERİ AKIŞ ŞEMASI (GİGM)


Staj Esasları

Formlar


Fakülte Staj Komisyonu

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Ferhat Ekin
Arş. Gör. Enes Tunca
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Arş. Gör. İbrahim Pınar

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Başkan)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Aytekin DURANAY
Arş. Gör. Turgay HIZARCI
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDER