Formlar

Fakülte Staj Komisyonu

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDEN

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Arş. Gör. Enes TUNCA
Arş. Gör. Ferhat EKİN
Arş. Gör. İbrahim PINAR

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDEN (Başkan)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Oktay Eren TÜREYEN
Arş. Gör. Burçin ATEŞ