Formlar

Fakülte Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDEN

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Enes TUNCA
Arş. Gör. Ferhat EKİN
Arş. Gör. Ramazan Tufan AZRAK

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDEN (Başkan)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Oktay Eren TÜREYEN
Arş. Gör. Burçin ATEŞ