Kütüphanemiz başta gemi inşaatı ve deniz bilimleri olmak üzere mühendislik konularında yaklaşık 16 000 cilt kitap ve dergiden oluşan koleksiyonuyla fakültemizin dekanlık katında hafta içi hizmet vermektedir. Kütüphaneden İTÜ öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli üye olmak koşuluyla kitap ödünç alabilirler. Diğer araştırmacılar kaynaklardan kütüphane içinde yararlanabilirler.

Kütüphanede bulunan yayınlar Mustafa İnan Kitaplığı koleksiyonu ile birlikte internetten taramaya aşağıda verilen adres vasıtasıyla açılmıştır.

http://www.library.itu.edu.tr

Tarama sonucunda kütüphanemizde bulunan yayınlar BULUNDUĞU YER altında “Gemi-İnşaat Kütüphanesi ” olarak görünür.

Ödünç verme hizmeti Merkez Kütüphane’den bağımsız, manuel olarak sürdürülmektedir Fakültemiz öğrencileri kitaplığımıza 1 adet resimle müracaat ederek kütüphane kartı çıkartabilirler..

Ödünç alma kuralları diğer İTÜ kütüphanelerinde olduğu gibi uygulanmaktadır.

Çalışma Saatleri:
Hafta içi: 08.30 - 12.00 ve 13.00 - 17.00
Hafta sonu hizmet vermemektedir.

Telefon:
0212 285 65 09