STAJ (Fakülte)

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIKSTAJ (GİGMM Bölümü)

Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Arş. Gör. Enes TUNCA
Arş. Gör. Ferhat EKİNSTAJ (GDTM Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Başkan)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Aytekin DURANAY
Arş. Gör. Turgay HIZARCI
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDERAKADEMİK YÜKSELTMELER

Prof. Dr. Serdar BEJİ (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZTANITIM

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Arş. Gör. Baran Serdar SARIOĞLU
Arş. Gör. Burçin ATEŞ
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSALBURS

Müh.Dr.Burcu ERBAŞ (Başkan)
Dr. Fuzuli Ağrı AKÇAY
Arş. Gör. Alkın Erdal DEMİRHAN
Arş. Gör. Yıldız EKŞİ
Arş. Gör. Yağmur KOPUZ
Arş. Gör. Mikail Rıza ONATBİLGİ İŞLEM VE BİLGİSAYAR  LAB.

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre DEMİR 
Arş. Gör. Cihad DELEN
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDERÇAP VE YANDAL

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan GİGMMB)
Dr. Öğr. Üyesi  Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Başkan GDTMB)
Arş. Gör. Salim TAMEREĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU  (Başkan)SINAV GÖZETMENLİK LİSTESİ HAZIRLAMA

Arş. Gör. Enes TUNCA
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇSATINALMA

Prof. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI
Şef Mehmet İbrahim SEVİNÇMUAYENE

Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Başkan)
Doç. Dr. Ayhan MENTEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLUAFET YÖNETİMİ VE EMNİYET

Prof. Dr. İ. H. HELVACIOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. A. İlyas YILMAZ
Arş. Gör. Koray ŞAHİN
Arş. Gör. Sertaç BULUTARŞİV

Dr. Öğr. Üyesi Ş.  Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU    (Başkan)
Fakülte Sek. Elife YAZICI 
Bilg. İşl. Aytekin PEDÜK DEMİRBAŞ

Taşınır Kontrol Yetkilisi - Doç. Dr. Bahadır UĞURLU
Fakülte Sekreteri - Elife YAZICI
Taşınır Kayıt Yetkilisi – Memur Ezgi Gönül KÖSEKONUT

Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Başkan)
Doç.Dr. Ayhan MENTEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre DEMİRKARİYER OFİSİ ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Burçin ATEŞFAKÜLTE İNTERNET SİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre DEMİR
Arş. Gör. Mehmet Ozan ŞERİFOĞLUERASMUS KOMISYONU

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden Yıldızdağ
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAKBÖLÜM EĞİTİM KOMİSYONU GİGMM

Prof. Dr. Ömer GÖREN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Barış BARLASBÖLÜM EĞİTİM KOMİSYONU GDTM

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ 
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Doç. Dr. Özgür ÖZGÜÇ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR BURALERASMUS KOORDINATORLERI GİGMM

Prof. Dr. Şakir BAL (Yüksek Lisans)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ (Lisans)ERASMUS KOORDINATORLERI GDTM

Dr. Öğr. Üyesi  Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU  (Lisans) 
Doç. Dr. Ebru SARIÖZ (Yüksek Lisans)KALİTE ve AKREDİTASYON GİGMM

Prof. Dr. Barış BARLAS (Başkan)
Prof. Dr. O.Azmi ÖZSOYSAL (Böl. Koord.)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Dr. Fuzuli Ağrı AKÇAY
Arş.Gör.İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. Çağrı AYDIN
Arş. Gör. Cihad ÇELİK
Arş. Gör. Selahattin ÖZSAYANKALİTE ve AKREDİTASYON GDTM

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAK
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Müh. Dr. Burcu ERBAŞ
Arş. Gör. Gökhan BUDAK
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Arş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİSPOR VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Arş. Gör. Dr. İsmail YALÇIN
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Yük. Müh. Münir Cansın ÖZDENSEKTÖR VE MESLEK ODALARI İLE İLİŞKİLER

Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ
Prof. Dr. Ali Can TAKİNACI
Prof. Dr. Barış BARLAS
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Koray ŞAHİNİNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ

Prof. Dr. Barış BARLAS (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Bahadır UĞURLULABORATUVARLAR

Prof. Dr. Ömer Gören (Hesaplamalı Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı Sorumlusu)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı Sorumlusu)
Prof. Dr. Selma ERGİN (Gemi Emisyonları Laboratuvarı Sorumlusu)
Prof. Dr. Oya OKAY (Ekotoksikoloji Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı Sorumlusu)
Prof. Dr. Fatma YONSEL (İlham Artüz Deniz Teknolojisi ve Oşinografi Laboratuvarı Sorumlusu)
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Gemi Titreşim ve Akustik Laboratuvarı Sorumlusu)
Dr. Öğretim Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti, Elektro Teknik ve Gemi İnşaatında Ölçme Teknikleri Laboratuvarları Sorumlusu)
Öğr. Gör. Dr. Halil Saraçoğlu (Kontrol Teknolojileri Geliştirme Laboratuvarı Sorumlusu)ACİL DURUM PLANLAMA VE BİRİM ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Fak. Sek. Elife YAZICIACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GİGMM)

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSANACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GDTM)

Prof. Dr. Fatma YONSEL (Başkan)     
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDARBİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Emin KORKUT (Dekan)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ (GİGMM Böl. Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR BURAL (GDTM Böl. Bşk.Yrd.)
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDER (Fakülte Araş.Gör.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi İnş.Ölçme Tek.Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Elektroteknik Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ (Gemi Titreşim ve Akustik Lab. Temsilcisi)
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Oktay Eren TÜREYEN (Ekotoksikoloji Araş.ve Eğitim Lab. Temsilcisi)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)BİRİM ve ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Emin KORKUT (Dekan)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.) (Birim Risk Koordinatörü)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK (GDTM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (GİGMM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri) (İdari İşler Alt Birim Risk Koordinatörü)FAKÜLTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Emin KORKUT (Dekan)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Cevat SÜLEYMANOĞLU (İdare Amiri)
Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL  (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi  Ceren BİLGİN GÜNEY (GDTM Böl.Bşk.Yrd ile İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Ekotoksikoloji Lab.Temsilcisi)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab. Tem.)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti, Gemi İnş.Ölçme Tek., Elektroteknik Lab. Temsilcisi)
Arş. Gör. Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör.Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ (Gemi Titreşim ve Akustik Lab.Temsilcisi)AR-GE EKİPLERİ

Fakülte Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Emin KORKUT (Dekan)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ar-Ge’den Sorumlu Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Selma ERGİN

GİGMM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Barış BARLAS (Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ

GDTM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU  (Bölüm Bşk.)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Doç. Dr. Ömer Kemal KINACIGİGM BÖLÜMÜ İLMİ HÜVİYET TESPİT SINAV KOMİSYONU

ASİL
Prof. Dr. Emin KORKUT (Başkan)
Prof. Dr. Ömer GÖREN
Prof. Dr. O. Azmi ÖZSOYSAL
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR

YEDEK
Prof. Dr. Selma ERGİN
Doç. Dr. Ertekin BAYRAKTARKATAL