STAJ (Fakülte)

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDENSTAJ (GİGMM Bölümü)

Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Aras ÇETİNKAYA
Arş. Gör. Feyza ERTARHANACI
Arş. Gör. Enes TUNCA
Arş. Gör. Ramazan Tufan AZRAKSTAJ (GDTM Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDEN (Başkan)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Oktay Eren TÜREYEN
Arş. Gör. Burçin ATEŞAKADEMİK YÜKSELTMELER

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ
Prof. Dr. Şakir BALTANITIM

Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ
Arş.Gör.Baran Serdar SARIOĞLU
Arş.Gör.Burçin ATEŞ
Arş. Gör. Furkan BÖBÜRBURS

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERBAŞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Fuzuli Ağrı AKÇAY
Arş. Gör. Alkın Erdal DEMİRHAN
Arş. Gör. Yıldız EKŞİ
Arş. Gör. Yağmur KOPUZ
Arş. Gör. Mikail Rıza ONAT
Arş. Gör. Ramazan Tufan AZRAKBİLGİ İŞLEM VE BİLGİSAYAR  LAB.

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre DEMİR 
Arş. Gör. Cihad ÇELİK
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDERÇAP VE YANDAL

Dr.Öğr.Üyesi  Bilge TUTAK (Başkan GDTMB)
Dr. Öğr. Üyesi Fuzuli Ağrı AKÇAY (Başkan GİGMMB)SINAV GÖZETMENLİK LİSTESİ HAZIRLAMA

Arş. Gör. Enes TUNCA
Arş. Gör. Mehmet Ozan ŞERİFOĞLUSATINALMA

Prof. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Fakülte Sekreteri Elife KARAKOÇ 
Memur Mikail ÇAKMAKMUAYENE

Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Başkan)
Doç. Dr. Ayhan MENTEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLUAFET YÖNETİMİ VE EMNİYET

Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. A. İlyas YILMAZARŞİV

Dr. Öğr. Üyesi Ş.  Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU    (Başkan)
Fakülte Sek. Elife KARAKOÇ 
Bilg. İşl. Aytekin PEDÜK DEMİRBAŞ

Prof. Dr.Ömer Kemal KINACI (Dekan V. Harcama Yetkilisi)
Taşınır Kontrol Yetkilisi Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Taşınır Kayıt Yetkilisi Bilg.İşl. Gönül KÖSEKONUT

Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Başkan)
Doç.Dr. Ayhan MENTEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre DEMİRKARİYER OFİSİ ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Burçin ATEŞFAKÜLTE İNTERNET SİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre DEMİR
Arş. Gör. Mehmet Ozan ŞERİFOĞLUERASMUS KOMISYONU

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAKBÖLÜM EĞİTİM KOMİSYONU GİGMM

Prof. Dr. Ömer GÖREN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Selma ERGİNBÖLÜM EĞİTİM KOMİSYONU GDTM

Prof. Dr. Kadir SARIÖZ (Başkan)
Prof. Dr.Serdar BEJİ
Doç. Dr. Özgür ÖZGÜÇ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR BURALERASMUS KOORDINATORLERI GİGMM

Prof. Dr. Şakir BAL (Yüksek Lisans)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ (Lisans)ERASMUS KOORDINATORLERI GDTM

Doç. Dr. Ebru SARIÖZ (Yüksek Lisans)
Dr. Öğr. Üyesi  Deniz BAYRAKTAR BURAL  (Lisans)KALİTE ve AKREDİTASYON GİGMM

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Fuzuli Ağrı AKÇAY (Koo)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Dr.Öğr.Üyesi Murat Emre DEMİR
Arş.Gör.İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. Çağrı AYDIN
Arş. Gör. Furkan BÖBÜR
Arş. Gör. Selahattin ÖZSAYAN
Arş. Gör. Ramazan Tufan AZRAKKALİTE ve AKREDİTASYON GDTM

Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAK (Başkan - Koord.)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Müh. Dr. Burcu ERBAŞ
Arş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ
Arş. Gör. Yağmur KOPUZ
Arş. Gör. Erdinç KARASPOR VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Münir Cansın ÖZDEN
Arş. Gör. Dr. İsmail YALÇINSEKTÖR VE MESLEK ODALARI İLE İLİŞKİLER

Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ
Prof. Dr. Ali Can TAKİNACI
Prof. Dr. Barış BARLAS
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYARİNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ

Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Prof. Dr. Selma ERGİN
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDARREKTÖRLÜK ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU FAKÜLTE ÜYESİ (Dekan Yrd.)

Dr. Devrim Bülent DANIŞMANLABORATUVARLAR

Prof. Dr. Ömer Gören (Hesaplamalı Gemi Hidrodinamiği Laboratuvarı Sorumlusu)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı Sorumlusu)
Prof. Dr. Selma ERGİN (Gemi Emisyonları Laboratuvarı Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Ekotoksikoloji Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Teknolojisi ve Oşinografi Laboratuvarı Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ  (Gemi Titreşim ve Akustik Laboratuvarı Sorumlusu)
Dr. Öğretim Üyesi Yalçın ÜNSAN (Prof. Mesut Savcı Gemi Mukavemeti Laboratuvarı Sorumlusu)
Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Kontrol Teknolojileri Geliştirme Laboratuvarı SorumlusuACİL DURUM PLANLAMA VE BİRİM ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Fak. Sek. Elife KARAKOÇACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GİGMM)

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSANACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (GDTM)

Prof. Dr. Kadir SARIÖZ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDARBİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Dekan V.)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife KARAKOÇ (Fakülte Sekreteri)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.& Gemi Titreşim ve Akustik Lab. Temsilcisi)                                                                
Dr.Öğr.Üyesi Bilge TUTAK (GDTM Böl.Bşk.Yrd.)
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDER (Fakülte Araş.Gör.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Prof. Mesut Savcı Gemi Muk. Lab,Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Kontrol Tek.Geliş.Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi M.Erden YILDIZDAĞ (Gemi Titreşim ve Akustik Lab. Temsilcisi)
Arş. Gör. Çağrı AYDIN (Hesaplamalı Gemi Hid. Lab. Temsilcisi)
Arş. Gör. Oktay Eren TÜREYEN (Ekotoksikoloji Araş.ve Eğitim Lab. Temsilcisi)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Furkan BÖBÜR (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Selahattin ÖZSAYAN (İTÜ Kavitasyon Tüneli Temsilcisi) BİRİM ve ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Dekan V.)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.) (Birim Risk Koordinatörü)
Doç. Dr. Ayhan MENTEŞ (GDTM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (GİGMM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Elife KARAKOÇ (Fakülte Sekreteri) (İdari İşler Alt Birim Risk Koordinatörü)FAKÜLTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Dekan V.)
Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife KARAKOÇ (Fakülte Sekreteri)
Cevat SÜLEYMANOĞLU (İdare Amiri)
Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ (GİGMM Böl.Bşk.Yrd. & Gemi Titreşim ve Akustik Lab.Temsilcisi)
Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (GDTM Böl.Bşk.Yrd.&Kontrol Teknolojileri Geliştirme Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi  Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Ekotoksikoloji Lab.Temsilcisi)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab. Tem.)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN (Prof.Mesut Savcı Gemi Mukavemeti Lab.’ların Temsilcisi)
Arş. Gör. Çağrı AYDIN (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş. Gör. Furkan BÖBÜR (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ  (Gemi Titreşim ve Akustik Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör. Selahattin Özsayan (İTÜ Kavitasyon Tüneli Temsilcisi)AR-GE EKİPLERİ

Fakülte Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Ömer Kemal KINACI (Dekan V.)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ar-Ge’den Sorumlu Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Selma ERGİN

GİGMM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Selma ERGİN (Bölüm Bşk.)
Dr. Öğr. Üyesi Fuzuli Ağrı AKÇAY (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ

GDTM Bölümü Ar-Ge Ekibi
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ (Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Özgür ÖZGÜÇ (Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Bşk.Yrd.)
Prof. Dr. Ömer Kemal KINACISÖRVEY TEKNİKLERİ YANDAL PROGRAMI DANIŞMANI

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZFAKÜLTE ARŞ. GÖR. TEMSİLCİSİ

Arş. Gör. Burak GÜNGÜDERREKTÖRLÜK KALİTE OFİSİ GÖREVLİSİ

Arş. Gör. Burak GÜNGÜDERLİSANSÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Mak.Müh.: Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Gemi ve Deniz Tek.Müh.: Dr.Öğr.Üyesi Serdar Aytekin KÖROĞLU
Açık Deniz Müh. (Tezli): Prof. Dr. Serdar BEJİ
Açık Deniz Müh. (Tezsiz): Prof. Dr. Serdar BEJİMEKATRONİK YANDAL PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ (GİGMM)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (GDTM)250.YIL ETKİNLİKLERİ

Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Ömer GÖREN
Prof. Dr. Kadir SARIÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Bilge TUTAK
Dr. Öğr. Üyesi M. Erden YILDIZDAĞ
Arş. Gör. Erdinç KARA
Arş. Gör. Feyza ERTARHANACIEELİSA KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Şakir BAL (GİGMM Böl.Lisansüstü)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Erden YILDIZDAĞ (GİGMM Böl. Lisans)
Dr.Öğr.Üyesi  Şafak N.ERTÜRK BOZKURTOĞLU (GDTM Böl. Lisans)
Doç.Dr.Ebru SARIÖZ (GDTM Böl. LisansüstüFAKÜLTE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ (ADYP) TAKIMI

Doç. Dr. Erdem ÜÇER (Dekan Yrd.)
Elife KARAKOÇ (Fakülte Sekreteri)
Cevat SÜLEYMANOĞLU (İdare Amiri)
Dr.Öğr.Üyesi Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (Fakülte Atık Yönetimi Komisyonu Temsilcisi)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab. Temsilcisi)
Dr.Öğr.Üyesi Yalçın ÜNSAN (Prof.Mesut Savcı Gemi Mukavemeti Lab.’ların Temsilcisi)
Dr.Öğr.Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Dr.Öğr.Üyesi Burak KARACIK (Ekotoksikoloji Lab. Temsilcisi)
Arş.Gör.Furkan BÖBÜR (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör. Selahattin ÖZSAYAN (İTÜ Kavitasyon Tüneli Temsilcisi)