• Bitirme çalışması dersini başarmış ya da 2019-2020 bahar yarıyılında bu derse kayıtlı mezuniyet durumundaki öğrencilerin Covid-19 salgını nedeniyle yarım kalan ve yapmaları gereken stajların yürütülmesine ilişkin esas ve usullerine buradan ulaşabilirsiniz.

  • Fakülte Kurulunca mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin salgın sürecinde staj işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

  • Üniversite Senatosu’nun 4 Temmuz 2017 tarihli toplantısı ile yürürlüğe giren İTÜ Genel Staj Esasları ve Fakültemiz Bölümlerinin Staj Ek Esasları için bağlantılar aşağıda verilmiştir. Tüm öğrenciler için staj süresi, her bir staj grubu için en az 15 gün olacak şekilde 45 gün olarak belirlenmiştir.

COVID-19 STAJ BİLGİLENDİRMESİ

PANDEMİ SÜRESİ BOYUNCA STAJ İŞLEMLERİ AKIŞ ŞEMASI (GİGM)

Staj Esasları

Formlar

Fakülte Staj Komisyonu

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Arş. Gör. Aras ÇETİNKAYA

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK (Başkan)
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Aytekin DURANAY
Arş. Gör. Turgay HIZARCI
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDER