2020-2021 Eği̇ti̇m Öğreti̇m Yılı Başarı Değerlendi̇rme Formları

by Barış Darcan | Mar 15, 2021
2020-2021 eğitim öğretim yılı başarı değerlendirme formları Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri için aşağıda verilmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı başarı değerlendirme formları Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri için aşağıda verilmiştir.

GİGMM Başarı Değerlendime Formları 2020-2021

GDTM Başarı Değerlendime Formlar 2020-2021