İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde lisansüstü eğitim gören öğrencilerden “Tez Konularına” göre uygun görülenlerin Anadolu Tersanesi’nde istihdam edilmesine yönelik olarak 09.02.2024 tarihinde Fakültemiz ile Anadolu Tershanesi (ADİK) arasında “Lisansüstü Eğitim-Öğretim İşbirliği Protokolü” imzalandı.


Protokol gereğince:

Anadolu Tersanesi’nin yükümlülükleri;

- Dekanlık ile koordineli şekilde; belirlenen tez konularında lisansüstü eğitim programına seçilen öğrencilerle yapılacak “İşe Giriş Mülakatı” sonrası şartları sağlayanları AR-GE Biriminde istihdam etmek;

- İstihdam edilen lisansüstü program öğrencilerine “Belirli Süreli Kısmi İş Sözleşmesi” ile yeni mezun “Mühendis”  statüsünde çalışanlar ile eşit haklar sağlamak, 

- Haftada en az 1 gün (9 saat) tersanede çalışmalarına imkan verecek ofis imkânlarını sağlamak,

- Öğrencinin, Anadolu Tersanesi’nin bilinirliliğine ve saygınlığına katkı sağladığı akademik yayın (hakemli ulusal, uluslararası bildiri ve makale) çalışmalarını, öğrencinin aylık net ücretinin 2 katını geçmeyecek şekilde prim ile ödüllendirmek,

- Öğrenci ve danışmanı olan öğretim üyesi veya öğretim görevlilerine, üniversite tarafından görevlendirildikleri ve aktif katılım sağlayacakları (bildiri, tebliğ sunmak vb.) bilimsel faaliyetlere iştirak etmeleri için her takvim yılında 1 defa olmak üzere, Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulunun uygun bulacağı miktarda maddi destek sağlamak,    

Dekanlık ile koordineli şekilde başarısızlık ve devamsızlık durumlarında “İş Sözleşmesini” feshetmek,


Fakültenin yükümlülükleri;

-Öğrencilerin tez, ödev ve proje konularının belirlenmesinde Anadolu Tersanesi ile işbirliği yapmak,

-Öğrencinin akademik çalışmalarının sonucu olan çıktılarda Anadolu Tersanesinin görünürlüğüne katkı sağlayacak girdileri yapmak,

-Öğrencinin devam ve başarı durumlarına ilişkin olarak Anadolu Tersanesine bilgi vermek.

GIDBF-ADIK Protokol Foto2