İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Takımları Yönergesi, Üniversite Senatosunun 26.05.2022 tarihli, 804 sayılı toplantısında görüşülmüş ve ekli şekliyle uygun olduğuna karar verilmiştir.

İTÜ Proje Takımları Yönergesi

Yönergeye ayrca, web sitemizin "Öğrenci Kulüpleri ve Takımları" sayfasından da ulaşılabilir.