İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü Yönergesi”nde değişiklik yapılması, Üniversite Senatosunun 07.09.2021 tarihli, 782 sayılı toplantısında görüşülmüş ve sözkonusu Yönergenin ekli şekliyle uygun olduğuna karar verilmiştir.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ