2020-2021 eğitim öğretim yılı başarı değerlendirme formları Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri için aşağıda verilmiştir.

GİGMM Başarı Değerlendime Formları 2020-2021

GDTM Başarı Değerlendime Formlar 2020-2021