Pandemi̇ süreci̇ nedeni̇yle mezuniyet aşamasında olmayan öğrenci̇leri̇n durdurulan ya da başlatılamayan staj süreçleri̇ konusunda fakülte kurulunun 17.06.2020 tari̇hi̇nde kabul edi̇len yeni̇ staj esasları aşağıdaki ekli̇ yazıda beli̇rti̇lmi̇şti̇r.

Mezuniyet Aşamasında Olmayan Öğrencilerin Staj Esasları