2017 yılında stajlar ile ilgili yeni kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanuni düzenlemeleri takiben Üniversitemizde de staj esasları konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 04.07.2017 tarihinde senatoda kabul edilmiştir. İTÜ Genel Staj Esasları yürürlüğe girdiği tarihten sonraki stajlar, bu esaslar dahilinde yapılmaktadır. Fakültemiz Bölümlerinin de kendi staj gereksinimleri kapsamında oluşturmuş oldukları Bölüm Staj Ek Esaslarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir.

İTÜ Staj Genel Esasları

 

Fakülte Staj Komisyonu:
Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK (tutak@itu.edu.tr, 6480)
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (erturk@itu.edu.tr, 6382)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (tayyargo@itu.edu.tr, 6416)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü:
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (tayyargo@itu.edu.tr, 6416)
Araş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL (koksalcag@itu.edu.tr, 6383)
Araş. Gör. Abdullah BÖLEK (abolek@itu.edu.tr, 6512/12)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü:
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (erturk@itu.edu.tr, 6382)
Araş. Gör. Münir Cansın ÖZDEN (cansinozden@gmail.com, 7428)
Araş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ (yilmazahmeti@itu.edu.tr, 6380)
Araş. Gör. Gökhan BUDAK (budakg@itu.edu.tr, 6448)