Duyurular

  • Tüm öğrenciler için staj süresi 45 güne düşürülmüştür (Her Grup için Bölüm Staj Ek Esaslara uygun olarak en az 15 gün). Daha önceki stajlarınızda I. Grup stajı 20 gün, II. Grup stajı 20 gün ve III. Grup stajı olarak 0 gün staj yapmanız durumunda 5 gün stajınız KALMAZ; III. Grup stajı olarak 15 gün daha staj yapılması gerekir.

2017 yılında stajlar ile ilgili yeni kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanuni düzenlemeleri takiben Üniversitemizde de staj esasları konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 04.07.2017 tarihinde senatoda kabul edilmiştir. İTÜ Genel Staj Esasları yürürlüğe girdiği tarihten sonraki stajlar, bu esaslar dahilinde yapılmaktadır. Fakültemiz Bölümlerinin de kendi staj gereksinimleri kapsamında oluşturmuş oldukları Bölüm Staj Ek Esaslarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir.

Staj Genel Esaslari 31.05.2018

 

Fakülte Staj Komisyonu:
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü:
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Arş. Gör. Aras ÇETİNKAYA

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü:
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Aytekin DURANAY
Arş. Gör. Turgay HIZARCI
Arş. Gör. Burak GÜNGÜDER