Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu’nca mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin salgın sürecinde staj işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak, İTÜ Senatosu’nun ilgili kararı* uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilere çevrim içi staj izni verilmemektedir.

2. Öğrencilerin stajlarını salgın süreci sonrasına bırakmaları önerilir, ancak talep eden öğrenciler, sorumluluk kendilerinde olmak üzere stajlarını fiziki olarak yapabileceklerdir.

3. Stajları salgın nedeniyle yarım kalmış öğrenciler, stajlarının sadece eksik kısmını yapmakla yükümlüdürler.

4. Bölümlerin mevcut staj kuralları geçerliliğini korumaktadır.

5. Staj başvurusunun stajın başlamasının planlandığı tarihten en az on beş gün önce yapılması zorunludur.

6. Staj başvurusu öğrenci tarafından portal üzerinden yapılacaktır. İlgili düzenleme Merkezi Staj Birimi tarafından yürütülecektir.

7. Tamamlanan stajların raporları (İTÜ Genel Staj Esaslarına uygun olarak) hazırlanacak ve Bölümler için Ninova’da açılan derse yüklenecektir. 

8. Staj raporlarının ve ilgili belgelerin taratıldıktan sonra PDF dosyası olarak yüklenmesi beklenmektedir. Bozuk dosyaların sorumluluğu öğrencilere ait olacaktır.

9. Birden fazla staj raporu teslim etmek isteyen öğrenciler, raporları tek bir dosyada birleştirerek sisteme yükleyeceklerdir.

10. Staj raporlarının asılları daha sonra teslim edilmek üzere (veya aksi bildirilinceye kadar) öğrenci sorumluluğundadır.

* İTÜ Senatosunun 11.06.2020 tarih, 738 sayılı toplantısında pandemi süreci nedeniyle mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin durdurulan ya da başlatılamayan staj süreçleri görüşülmüş olup; “bölümlere yetki verilerek yarım kalan ya da hiç başlatılamayan stajların başlatılması”na karar verilmiştir.