Öğrenci Kulüpleri Yönergesi Değişikliği

"İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi" ile "Öğrenci Kulüpleri Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılarak yerine "İTÜ Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü Yönergesi"nin kabulü Üniversite Senatosunun 09.03.2021 tarihli, 764 sayılı toplantısında görüşülmüş ve söz konusu Yönergenin aşağıda iletilmiştir.

Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü Yönergesi