Yönetim

Dekanlık


Prof. Dr. Emin KORKUT
Görev:  Dekan
Telefon:  90-212-285 6464
E-posta:  korkutem@itu.edu.tr


Doç Dr. Bahadır UĞURLU
Görev:  Dekan Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
Telefon:  90-212-285 6470
E-posta:  bugurlu@itu.edu.tr


Doç. Dr. Erdem ÜÇER
Görev:  Dekan Yardımcısı (İdari İşler)
Telefon:  90-212-285 6480
E-posta:  ucerer@itu.edu.tr


Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Görev:  Dekan Yardımcısı (Ar-Ge İşleri)
Telefon:  90-212-285 6392
E-posta:  bulent.danisman@itu.edu.tr


Elife YAZICI
Görev:  Fakülte Sekreteri
Telefon:  90-212-285 6500
E-posta:  karakoce@itu.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Emin KORKUT
Prof. Dr. Emin KORKUT (Dekan)
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Gemi ve Deniz Tek. Müh. Böl. Baş.)
Prof. Dr. Fatma YONSEL
Prof. Dr. Barış BARLAS (Gemi İnş ve Gemi Mak. Müh. Böl. Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU
Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Doç. Dr. A. Nazan AKMAN PEK
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI (Raportör)
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN
  Fakülte Sekreteri Elife YAZICI (Raportör)


SENATO ÜYESİ
Prof. Dr. Ömer GÖREN


Prof. Dr. Fatma YONSEL