Fakülte İş Akış Dokümanları

Satın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-01.01 Mal-Hizmet Alımı Süreci
SEK 08-01-02-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.04 Telefon Faturalarının Ödenmesi


Taşınır Kayıt Süreçleri

SEK 08-01-02-02.01 Taşınır Giriş Süreci
SEK 08-01-02-02.02 Taşınır Hurdaya Ayırma
SEK 08-01-02-02.03 Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi
SEK 08-01-02-02.04 Taşınır Yılsonu Sayımı


Maaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03.01 Maaş Ödeme
SEK 08-01-02-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
SEK 08-01-02-03.03 Maaş Farkları Ödeme
SEK 08-01-02-03.04 Kadrolu Personel Sigorta
SEK 08-01-02-03.05 Sözleşmeli Personel Maaş Süreci
SEK 08-01-02-03.06 Ek Ders Ödeme
SEK 08-01-02-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
SEK 08-01-02-03.08 Çocuk Yardımı


Öğrenci İşleri Süreçleri

1- SEK 08-01-02-04.01 BİTİRME ÖDEVİ-BİTİRME TASARIM PROJESİ SÜRECİ
1a_Bitirme Odevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Bitirme Odevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci Visio
1c_ÖİDB Bitirme Odevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci

2- SEK 08-01-02-04.02 BURS İŞLEMLERİ SÜRECİ
1a_Burs Irslemleri Sureci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Burs Irslemleri Sureci
1c_Burslar Ve Yurtlar Koordinatörlügü Burs Irslemleri Sureci

3- SEK 08-01-02-04.03 ÇAP KREDİ DÜŞÜRME SÜRECİ
1a_Ana Çatì ÇAP Kredi Düşürme Sureci
1b_Fakülte-TMDK ÇAP Kredi Düşürme Sureci
1c_ÖİDB ÇAP Kredi Dusurme Sureci

4- SEK 08-01-02-04.04 ÇAP, YANDAL ve YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì CAP YANDAL ve Yatay Geçiş Kontenjanlarinin Belirlenmesi Sureci
1b_ÖİDB_CAP_YANDAL ve Yatay Geçiş Kontenjanlarinin Belirlenmesi Sureci
1c_Fakülte-TMDK CAP YANDAL ve Yatay Geçiş Kontenjanlarinin Belirlenmesi Sureci

5- SEK 08-01-02-04.05 ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Cesitli Ogrenci Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci
1b_Fakülte-TMDK Cesitli Ogrenci Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci
1c_Ogrenci Dekanligi Cesitli Ogrenci Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci
1d_ITU Rektorlugu Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci

6- SEK 08-01-02-04.06 ÖĞRENCİ DANIŞMANI ATANMASI SÜRECİ
7- SEK 08-01-02-04.07 DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME VE DUYURU SÜRECİ

 8- SEK 08-01-02-04.08 DERS PLANLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Ders Planlarinin Guncellenmesi Sureci
1b_Fakulte TMDK Ders Planlarinin Guncellenmesi Sureci
1c_ÖİDB Ders Planlarinin Guncellenmesi Sureci

9- SEK 08-01-02-04.09 DERS PROGRAMLARI HAZIRLAMA SÜRECİ
1a_Ders Programlari Hazirlama Sureci Ana Cati
1b_Fakulte TMDK Ders Programlari Hazirlama Sureci
1c_ÖİDB Ders Programlari Hazirlama Sureci

10-SEK 08-01-02-04.10 DERSİN ÖN KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
1a_Dersin On Kosullarinin Guncellenme Surec Ana Cati
1b_Fakulte TMDK Dersin On Kosullarinin Guncellenme Sureci
1c_ÖİDB Dersin On Kosullarinin Guncellenme Sureci

11-SEK 08-01-02-04.11 DERS DENKLİK SÜRECİ
1a_Ders Denkligi Sureci Ana Cati
1b_Fakulte TMDK Ders Denkligi Sureci Surec
1c_ÖİDB Ders Denkligi Sureci

12-SEK 08-01-02-04.12 ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ SÜRECİ
1a_Erasmus Süreci Ana Çatì
1b_AB Erasmus Sureci
1c_Fakulte Erasmus Sureci
1d_ÖİDB Erasmus Sureci

13-SEK 08-01-02-04.13 GÖZETMEN GÖREVLENDİRME SÜRECİ

15-SEK 08-01-02-04.15 İZİN SÜRECİ
1a_Ana Çatı İzin Süreci
1b_Fakülte TMDK Izin Sureci
1c_ÖİDB Izin Sureci

16-SEK 08-01-02-04.16 KREDİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ
1a_Kredi Değişikliği Süreci Ana Cati
1b_Fakülte TMDK Kredi Değişikliği Süreci
1c_ÖİDB Kredi Değişikliği Süreci

17-SEK 08-01-02-04.17 MAZERET SINAVI SÜRECİ
1a_ Mazeret Sìnavì Talebi Sureci Ana Cati
1b_Fakülte TMDK Mazeret Sinavì Talebi Sureci
1c_OIDB Mazeret Sinavì Talebi Sureci

18-SEK 08-01-02-04.18 DİPLOMA ALMA VE MEZUNİYET (DİPLOMA) TÖRENİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Toreni Sureci
1b_Fakülte TMDK Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Toreni Sureci
1c_ÖİDB Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Toreni Sureci

19-SEK 08-01-02-04.19 ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ
1a_Ogrenci Disiplin Sorusturmasi Süreci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Ogrenci Disiplin Sorusturmasi Süreci
1c_ÖİDB Ogrenci Disiplin Sorusturmasi Süreci

20-SEK 08-01-02-04.20 ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ SÜRECİ

 21-SEK 08-01-02-04.21 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'YE GELEN) SÜRECİ
1a_Ozel Ogrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci Ana Çatì
1b_Fakülte-TMDK Ozel Ogrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci
1c_ÖİDB Ozel Ogrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci

22-SEK 08-01-02-04.22 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'DEN GİDEN) SÜRECİ
1a_Ozel Ogrenci (ITU'den Giden) Sureci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Ozel Ogrenci (İTÜ'den Giden) Sureci
1c_ÖİDB Ozel Ogrenci (ITU'den Giden) Sureci

23-SEK 08-01-02-04.23 SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRECİ
1a_Sinav Sonuclarina itiraz Sureci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Sinav Sonuclarina itiraz Sureci Süreci
1c_ÖİDB Sinav Sonuclarina itiraz Sureci

24-SEK 08-01-02-04.24 STAJ İŞLEMLERİ SÜRECİ

25-SEK 08-01-02-04.25 TEKNİK GEZİ SÜRECİ
1a_Teknik Gezi Süreci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Teknik Gezi Süreci
1c_SKS Teknik Gezi Süreci

26-SEK 08-01-02-04.26 LİSANS DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Lisans Ders intibak islemleri Sureci
1b_Fakülte-TMDK Lisans Ders İntibak İslemleri Sureci
1c_ÖİDB_Lisans Ders İntibak İslemleri Sureci

27-SEK 08-01-02-04.27 YENİ DERS AÇMA KAPAMA SÜRECİ
1a_Ana Çatì Yeni Ders Açma Ve Kapatma Sureci
1b_Fakülte-TMDK Yeni Ders Açma Ve Kapatma Sureci
1c_ÖİDB Yeni Ders Açma Ve Kapatma Sureci Sureci

 29-SEK 08-01-02-04.29 AKADEMİK TAKVİM OLUŞTURMA SÜRECİ
1a_Akademik Takvim Olusturma Süreci Ana Çatì
1b_Fakulte TMDK Akademik Takvim Olusturma Sureci
1c_OIDB Akademik Takvimin Olusturulma Sureci
1d_YDY Akademik Takvimin Olusturulma Sureci

30-SEK 08-01-02-04.30 LİSANS PROGRAM AÇMA SÜRECİ
1a_Lisans Program Acma Sureci Ana Cati
1b_Fakulte Lisans Program Acma Sureci
1c_ÖİDB Lisans Program Acma Sureci

35-SEK 08-01-02-04.35 FİNAL SINAV PROGRAMI OLUŞTURMA SÜRECİ

60-SEK 08-01-02-04.60 YKS ve YURT DIPI ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì YKS ve Yurt Dìşì Öğrenci Kontenjanlarìnìn Belirlenmesi süreci
1b_Fakülte-TMDK YKS ve Yurt Dìşì Öğrenci Kontenjanlarìnìn Belirlenmesi süreci
1c_ÖİDB YKS ve Yurt Dìşì Öğrenci Kontenjanlarìnìn Belirlenmesi süreci

61-SEK 08-01-02-04.61 İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAPVURU VE KABUL SÜRECİ
1a_AnaÇatì İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
1b_Fakülte İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
1c_ÖİDB İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul SüreciFYK ve FKK Süreçleri

SEK 08-01-02-06.01 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci


Yazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07.01 Gelen Evrak Süreci

Personel (Özlük) İşleri Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci
İdari Kadro Başvuru Değerlendirme ve Atama Süreci
Personel İzin Süreci
Süre Uzatma Süreci
Görevden Ayrılma Süreci
Görevlendirme Süreci
Akademik Teşkilat Atama Sureci
İntibak Süreci
Yabancı Uyruklu Öğr. Elemanı Alım Süreci
Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya
Terfi Süreci
İptal-İhdas Süreci
Yan Ödemeler Süreci