Sıkça Sorulan Sorular

1. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (GIGM) bölümü ile Gemi ve Deniz Teknolojisi (GDT) Mühendisliği bölümü arasındaki farklar nelerdir?

GIGM ile GDT Mühendisliği bölümlerinde gemilerin tasarımı ve üretimi konularında benzer bir eğitim verilmektedir. GIGM bölümü ayrıca gemi makineleri konusunda daha çeşitli ders imkanları sunmaktadır. GDT bölümünde de farklı olarak açık deniz yapıları ve fiziksel/kimyasal oşinografi konularında ders verilmektedir.

2. Fakültenizden mezun olunca

  • kaptan mı olacağım?
  • açık denizde mi çalışacağım?

Fakültemiz, 1. soruda da detaylı olarak anlatıldığı gibi gemi ve deniz yapılarının tasarımını yapmak üzere mühendis yetiştirmektedir. Kaptanlık veya çarkçılık gibi açık denizde faaliyet gösterilen mesleklerin eğitimi  Tuzla Kampüsündeki İTÜ Denizcilik Fakültesi bünyesinde verilmektedir.

3. Fakülteniz nerede? / Fakülteniz Tuzla’da mı?
Fakültemiz ve alacağınız derslerin büyük çoğunluğu Maslak’ta bulunan merkez kampüste verilmektedir. Hazırlık sınıfları eğitimi ve diğer yabancı dil dersleri Maçka kampüsünde verilmektedir.

4. Çizim konusunda yetenekli değilim, Gemi Mühendisliği eğitimi alabilir miyim?
Gemi mühendisliği eğitiminiz süresince alacağınız çizim dersleri teknik içerikli olup, çizimler yardımcı araç gereçlerle yapılmaktadır. Bu nedenle, kurallara uygun yapıldığı sürece çizimler için özel yetenek gerekmemektedir.

5. Gemi Mühendisliği ile Makine Mühendisliği arasında ne gibi farklar vardır?
Gemi Mühendisliği alınan temel dersler açısından Makine Mühendisliğinden çok da farklı değildir. Fark, eğitimin ileri aşamalarında, tasarıma sistem perspektifi ile bakılması açısından ortaya çıkar. Örneğin gemide bulunan bir yardımcı makinanın tasarımından ziyade, bu makinaları bütünlük içerisinde çalışması için gerekli seçim ve kararların verilmesi ve sistemin dizaynı öğretilir.

6. Yurt ve burs imkanları hakkında bilgi alabilir miyim?
Yurt ve burs olanakları İTÜ genelinde değerlendirilmekte ve ortak bir havuz üzerinden yürütülmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye İTÜ Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü sayfasından ulaşabilirsiniz.

7. Yurt dışıyla ne tür bağlantılarınız var?

  • Lisans eğitimi süresince
  • Lisansüstü eğitimi için
  • İş bulma konusunda

Lisans ve lisansüstü eğitiminiz süresince ERASMUS programı sayesinde Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde belirli bir süre ders alma imkanından faydalanabilirsiniz.
Mezunlarımızdan bir bölümü yurtdışında; örneğin Güney Kore, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde; Hollanda, İngiltere, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde ve dünya genelinde daha birçok bölgede Gemi İnşaatı Mühendisi olarak çalışmaktadır.

8. Mezunlar ne tip işlerde çalışırlar?
Mezunlarımız, tersanelerde üretim, tasarım veya planlama mühendisi olarak; dizayn ofislerde tasarımcı olarak; klas kuruluşu adı verilen denetçi kurumlarda denetim mühendisi veya dizayn tetkik mühendisi olarak; kamu kurumlarında denizcilik ile ilgili pozisyonlarda; gemi inşaatı yan sanayi’nde çalışabilmektedirler. Ayrıca mühendislik donanımınızla daha bir çok mühendislik branşında faaliyet gösterebilirsiniz.

9. Mezun olunca nerede çalışacağım?
Türkiye’de gemi inşaatı sanayi, belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Örneğin, İstanbul’da Tuzla tersaneler bölgesi, Yalova'da tersaneler bölgesi, ve Antalya’da Antalya Serbest Bölgesi gibi…

10. İş bulma sıkıntısı çeker miyim?
Bir çok iş kolu gibi gemi inşaatı sektörü de dünya çapında gerçekleşen ekonomik değişimler ile doğrudan bağlantılıdır. En önemli etkilerden bir tanesi, ticaret hacminin artması ya da azalmasına bağlı olarak yük taşıma kapasitesindeki değişim ve gemi filolarına yeni gemi katılması gibi konular ile ilgilidir.
 2008 ekonomik krizi neticesinde gemi inşaatı sektörü, taşımacılık sektörüne paralel olarak bir gerileme sürecine girmiştir. Ancak özellikle ülkemizde son dönemlerde gerçekleştirilmeye başlanan askeri projeler ve bu projeleri yürüten tersanelerde veya diğer mühendislik sektörlerindeki iş imkanları mezunlarımızın iş bulmaları için yeterli olanakları sağlamaktadır.

11. Yeni mezun / Tecrübeli mühendis ne kadar maaş alıyor?
Maaşlar kurumdan kuruma, pozisyondan pozisyona farklılık göstermektedir. Ama yine de diğer mühendislik branşları ile karşılaştırıldığında ortalamanın üzerinde bir maaş alacağınızı söyleyebiliriz.

12. X üniversitesindeki Y mühendisliği bölümünü mü seçeyim yoksa sizin bölümünüzü mü?
Üniversiteler her ne kadar sunulan imkanlar ve eğitim kalitesi açısından farklılık gösterse de; her zaman sevilen, ilgi duyulan mesleğin eğitiminin alınması önemlidir. Ama herşeyden de önemlisi, kişinin bu eğitim süresince ne kadar çaba sarf ettiği ve kendini ne kadar geliştirebildiğidir. Sadece diploma sahibi olarak ileride başarılı olmanız mümkün olamaz.

13. Staj olanakları nelerdir?
Ülke genelinde Fakültemize ulaştırılan staj talepleri öğrencilere ulaştırılmaktadır. Bunun yanında bir çok öğrencimiz kendi staj yerlerini de bulabilmektedir. Öğrenciler staj süresince üretim teknikleri, tersane organizasyonu ve daha birçok gerçek mühendislik tecrübesi kazanma imkanına sahip olacaklardır. Stajlar ile ilgili detaylı bilgiye Staj Esasları sayfamızdan erişebilirsiniz.

14. Başka sorularım varsa?
Dilerseniz uygun olan her zaman diliminde Fakültemizi ziyaret edebilirsiniz. Ya da başka sorularınızı web sitemiz üzerinde bulunan İletişim sayfasından bize iletebilirsiniz. En kısa sürede size dönüş yapmak için elimizden geleni yapacağız.