imkanlar
23
Mar 2020
2019-2020 Eği̇ti̇m Öğreti̇m Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Değerlendi̇rme Formları

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait başarı değerlendirme formları Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (KKTC) Bölümü için aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.

GİGMM Başarı Değerlendime Formları 2020-Bahar
GDTM Başarı Değerlendime Formlar 2020-Bahar
GİGMM (KKTC) Başarı Değerlendime Formları 2020-Bahar