imkanlar
05
Mar 2019
2018-2019 Eği̇ti̇m Öğreti̇m Yılı Bahar Yarıyılı Başarı Değerlendi̇rme Formları

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BAŞARI DEĞERLENDİRME FORMLARI

2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait başarı değerlendirme formları Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ile Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri için aşağıda ayrı ayrı verilmiştir.

GİGMM Başarı Değerlendime Formları
GDTM Başarı Değerlendime Formları