imkanlar
17
Tem 2017
YENİ STAJ ESASLARI

STAJLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

Bu sene Stajlar ile ilgili yeni kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanuni düzenlemeleri takiben Üniversitemizde de staj esasları konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 04.07.2017 tarihinde senatoda kabul edilmiştir. İTÜ Genel Staj Esasları yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonraki stajlar, bu esaslar dahilinde yapılacaktır. Ayrıca staj işlerini takip etmek üzere Rektörlüğe bağlı bir merkez oluşturulmuştur.

İTÜ Staj Genel Esasları

 

Geçiş döneminde en verimli şekilde çalışmanın sağlanabilmesi için aşağıdaki uygulamaların yapılması öngörülmektedir.

1. Ücret ödemeyecek firmalar için sözleşme imzası almayınız. Alındığı durumlarda ücret verme durumu ile ilgili ortaya bazı sorunlar çıkabilecektir.
2. Eskiden yapılmış ve değerlendirilmiş stajlar, ilgili staj grubu için yapılmış kabul edilecektir.
3. Eskiden staja başlamış olanlar eski staj programı dahilinde 60 gün süreye uygun olarak stajlarını tamamlayabilirler.
4. Hiç staj yapmamış öğrenciler yeni programı uygulayacaklardır.
5. Ortaya çıkabilecek özel durumlar için Bölüm ve Fakülte Staj Komisyonlarının görüşü doğrultusunda karar alınacaktır.

Fakülte Staj Komisyonu:
Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK (tutak@itu.edu.tr, 6480)
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (erturk@itu.edu.tr, 6382)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (tayyargo@itu.edu.tr, 6416)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü:
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (tayyargo@itu.edu.tr, 6416)
Araş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL (koksalcag@itu.edu.tr, 6383)
Araş. Gör. Abdullah BÖLEK (abolek@itu.edu.tr, 6512/12)

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü:
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (erturk@itu.edu.tr, 6382)
Araş. Gör. Münir Cansın ÖZDEN (cansinozden@gmail.com, 7428)
Araş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ (yilmazahmeti@itu.edu.tr, 6380)
Araş. Gör. Gökhan BUDAK (budakg@itu.edu.tr, 6448)