imkanlar
30
Kas 2016
Öğrenci Temsilcisi Seçimi (Seçim Tarihi 30 Kasım – 2 Aralık 2016)

Öğrenci Temsilci Seçimi, 30 Kasım-2 Aralık 2016 tarihleri arasında Fakültemiz Katini’nde yapılacaktır.

Öğrencilerin İTÜ’nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsili ile ilgili fakültemiz öğrenci temsilcisi seçilecektir.

Aday olmak isteyen ve alt sınıfta dersi olmayan öğrenciler adaylıklarını gösterir dilekçeyi, 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında (18 Kasım 2016 Cuma) günü mesai bitimine kadar, Bölüm Başkanlıklarına vermeleri önemle rica edilir.

Dekanlık

Not : Gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 5 — Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuar, veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
d) Öğrencinin başvuru yaptığı sırada gözetim listesinde bulunmaması,
e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
f) Aday olduğu tarihte azami öğretim süresini (lisans programları için yedi yıl, yüksek lisans programı için üç yıl, doktora programı için altı yıl) aşmamış olması.
g) Çift anadal program öğrencileri ancak anadal
bölümlerine aday olabilirler ve anadal bölümlerinde oy kullanabilirler.