Yönetim

Dekanlık

Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Görev: Dekan
Telefon: 90-212-285 6464
E-posta: ergina@itu.edu.tr

Doç Dr. Bahadır UĞURLU
Görev: Dekan Yardımcısı
Telefon: 90-212-285 6470
E-posta: bugurlu@itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK
Görev: Dekan Yardımcısı
Telefon: 90-212-285 6480
E-posta: tutak@itu.edu.tr

Elife YAZICI
Görev: Fakülte Sekreteri
Telefon: 90-212-285 6500
E-posta: karakoce@itu.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan) Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Prof. Dr. Emin KORKUT Prof. Dr. Emin KORKUT (Gemi İnş ve Gemi Mak. Müh. Böl. Baş.)
Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ Doç. Dr. Fatma YONSEL (Gemi ve Deniz Tek. Müh. Böl. Baş. V.)
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Doç. Dr. Fatma YONSEL Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN Prof. Dr. Oya OKAY
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN Doç. Dr. Fatma YONSEL
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK


SENATO ÜYESİ
Prof. Dr. Abdi KÜKNER