Yönetim

Dekanlık

Prof. Dr. Ahmet ERGİN
Görev: Dekan
Telefon:  90-212-285 6464
E-posta:  ergina@itu.edu.tr

Doç Dr. Bahadır UĞURLU
Görev: Dekan Yardımcısı
Telefon:  90-212-285 6470
E-posta:  bugurlu@itu.edu.tr

Doç. Dr. Erdem Üçer
Görev: Dekan Yardımcısı
Telefon:  90-212-285 6480
E-posta:  ucerer@itu.edu.tr

Elife YAZICI
Görev: Fakülte Sekreteri
Telefon:  90-212-285 6500
E-posta:  karakoce@itu.edu.tr

Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan) Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Prof. Dr. Emin Korkut
Prof. Dr. Emin KORKUT (Gemi İnş ve Gemi Mak. Müh. Böl. Baş.)
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Fatma YONSEL (Gemi ve Deniz Tek. Müh. Böl. Baş.)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Prof. Dr. Oya OKAY
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÜNSAN
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Fatma Yonsel
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Doç. Dr. Bahadır Uğurlu
Doç. Dr. A. Nazan AKMAN PEK
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Burak KARACIK


SENATO ÜYESİ
Prof. Dr. Abdi KÜKNER