KOMİSYONLAR

STAJ Fakülte
Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK (Koordinatör)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU

STAJ GİGMM Bölümü
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)
Araş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL
Araş. Gör. Abdullah BÖLEK

STAJ GDTM Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (Başkan)
Araş. Gör. Münir Cansın ÖZDEN
Araş. Gör. Gökhan BUDAK
Araş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ

AKADEMİK YÜKSELTMELER
Prof. Dr. Oya OKAY (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Şakir BAL

TANITIM
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK
Öğr. Gör. Dr. Ceren BİLGİN GÜNEY
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL

BURS
Doç. Dr. Fatma YONSEL (Başkan)       
Arş. Gör. M. Salih KARAALİOĞLU
Arş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Arş. Gör. Murat  DURMAZ
Arş. Gör. Hayriye  PEHLİVAN SOLAK
Arş. Gör. Deniz ÖZTÜRK
Arş. Gör. Çağatay Sabri KÖKSAL

BİLGİ İŞLEM VE BİLGİSAYAR  LAB.
Doç. Dr. D. Bülent DANIŞMAN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU
Arş. Gör. Bülent FIRAT
Arş. Gör. Cihad DELEN
Arş. Gör. Cumhur İNCEKARA
Arş. Gör. Akile Neşe BULUT

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR (Başkan)

ÇAP VE YANDAL
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan GİGMMB)
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK (Başkan GDTMB)
Arş. Gör. Salim TAMER

KONFERANS VE SEMİNER DÜZENLEME

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)   
Öğr. Gör. Dr. Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU  (Başkan)
Arş. Gör. Hayriye PEHLİVAN
Arş. Gör. Nagihan TÜRKOĞLU

SINAV GÖZETMENLİK LİSTESİ HAZIRLAMA

Arş. Gör. Enes TUNCA

SATINALMA

Doç. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Fakülte Sekreteri Elife YAZICI
Satınalma Memuru Turgut GÜMÜŞ

MUAYENE

Doç. Dr. Uğur Oral ÜNAL (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK
Yrd. Doç. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU

AFET YÖNETİMİ VE EMNİYET
Prof.Dr.İ.H.HELVACIOĞLU(Bşk)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK
Arş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN
Arş. Gör. A. İlyas YILMAZ
Arş. Gör. Koray ŞAHİN
Arş. Gör. Sertaç BULUT

ARŞİV
Yrd. Doç. Dr. Ş.  Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU    (Başkan)
Fakülte Sek. Elife YAZICI             
Bilg.İşl.Gülay KAYA

DEMİRBAŞ

Taşınır Kontrol Yetkilisi - Doç. Dr. Bahadır UĞURLU
Fakülte Sekreteri - Elife YAZICI
Taşınır Kayıt Yetkilisi - Mehpare KELEŞ

KONUT
Prof.Dr. Abdi KÜKNER (Başkan)
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU
Yrd. Doç .Dr. Şafak Nur. ERTÜRK BOZKURTOĞLU

KARİYER OFİSİ ve MEZUNLARLA İLİŞKİLER
Doç. Dr. Barış BARLAS  (Başkan)
Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Cihad DELEN

FAKÜLTE INTERNET SİTESİ

Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Başkan)
Yrd. Bilge TUTAK
Yrd. Doç. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU
Arş. Gör. Mehmet Ozan ŞERİFOĞLU                                                      

ERASMUS KOMISYONU

Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK
Müh. Dr. Burcu ÜNAL

BÖLÜM ABET EĞİTİM KOMİSYONLARI GİGMM
Prof. Dr. Ömer GÖREN (Başkan)
Prof. Dr. Metin TAYLAN

BÖLÜM ABET EĞİTİM KOMİSYONLARI GDTM

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
Prof. Dr. Abdi KÜKNER  
Doç. Dr. Fatma YONSEL

ERASMUS KOORDINATORLERI

Prof. Dr. Şakir BAL (Y.Lisans) (GİGMM)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN  (Lisans) (GİGMM)
Yrd.Doç. Dr. Bilge TUTAK  (Y.Lisans) (GDTM)
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK    (Lisans) (GDTM)

KALİTE ve AKREDİTASYON GİGMM

Prof. Dr. Metin TAYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Osman Azmi ÖZSOYSAL
Prof. Dr. Emin KORKUT
Arş. Gör. Onur USTA
Arş. Gör. Bülent FIRAT
Arş. Gör. İsmail KAHRAMAN

KALİTE ve AKREDİTASYON GDTM

Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU (Başkan)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK (Koordinatör)
Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK
Öğr.Gör.Dr.Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Müh. Dr. Burcu ÜNAL
Araş. Gör. Gökhan BUDAK
Araş. Gör. Mustafa Kemal ÖZALP
Araş. Gör. M. Cansın ÖZDEN
Araş. Gör. Nagihan TÜRKOĞLU
Araş. Gör. Ahmet İlyas YILMAZ
Araş. Gör. Atilla YILMAZ
Araş. Gör. Gürbüz BİLİCİ
Araş. Gör. İbrahim Tuğrul ARDIÇ

SPOR VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Prof. Dr. Hakan AKYILDIZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK
Öğr. Gör. Dr. İsmail YALÇIN
Arş. Gör. Atilla YILMAZ
Arş. Gör. Münir Cansın ÖZDEN

SEKTÖR VE MESLEK ODALARI İLE İLİŞKİLER
Prof. Dr. Metin TAYLAN (Başkan)
Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Ali Can TAKİNACI
Doç. Dr. Barış BARLAS
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tansel TAYYAR
Arş. Gör. Koray ŞAHİN

İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ
Prof. Dr. Emin KORKUT
Doç. Dr. Fatma YONSEL
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB İLE BAĞLANTILAR

Prof. Dr. Selma ERGİN
Prof. Dr. Oya OKAY
Doç. Dr. Fatma YONSEL
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK

LABORATUVARLARDAN SORUMLU KOORDİNATÖR ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. Selma ERGİN

AR-GE KOORDİNATÖRLERİ

Prof. Dr. Selma ERGİN (Fakülte AR-GE Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU (GDTM AR-GE Kor.)
Yrd. Doç. Dr. Serdar Aytekin KÖROĞLU (GİGMM AR-GE Koordinatörü)

ACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU GİGMM

Prof. Dr. Selma ERGİN (Başkan)              
Prof. Dr. Oya OKAY (Başkan)                             
Prof. Dr. Alican TAKİNACI                     

ACİL DURUM PLANLAMA ve ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU GDTM
Doç. Dr. Fatma YONSEL
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN                 
Yrd. Doç. Dr. Burak KARACIK


BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Doç. Dr. Barış BARLAS (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Öğr. Gör. Dr. Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (GDTM Böl.Bşk.Yrd.)
Arş.Gör.İsmail KAHRAMAN (Fakülte Araş.Gör.Temsilcisi)
Yrd.Doç.Dr.Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti Lab.Temsilcisi)
Yrd.Doç.Dr.Yalçın ÜNSAN (Gemi İnş.Ölçme Tek.Lab.Temsilcisi)
Yrd.Doç.Dr.Yalçın ÜNSAN (Elektroteknik Lab.Temsilcisi)
Öğr.Gör.Dr.Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Öğr.Gör.Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Atilla YILMAZ (Ekotoksikoloji Arş.Eğit.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Deniz ÖZTÜRK (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Akile Neşe BULUT (Bilgisayar Destekli Gemi Dizayn Lab.Temsilcisi)

BİRİM ve ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Doç. Dr. Bahadır UĞURLU (Dekan Yrd.) (Birim Risk Koordinatörü)
Doç. Dr. Nazan AKMAN PEK (GDTM Böl.Alt Birim Risk Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ÜNSAN (GİGMM Böl. Alt Birim Risk Koordinatörü)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri) (İdari İşler Alt Birim Risk Koordinatörü)

FAKÜLTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Ahmet ERGİN (Dekan)
Yrd. Doç. Dr. Bilge TUTAK (Dekan Yrd.)
Elife YAZICI (Fakülte Sekreteri)
Müh. Cahit YILDIZ (İdare Amiri)
Müh. Tayfun ÇUBUKÇU
Doç. Dr. Barış BARLAS (GİGMM Böl.Bşk.Yrd.)
Öğr. Gör. Dr. Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR (GDTM Böl.Bşk.Yrd. ve Ekotoksikoloji Lab.Temsilcisi)
Doç. Dr. Devrim Bülent DANIŞMAN (Bilgisayar Destekli Gemi Dizayn Lab.Temsilcisi)
Yrd.Doç.Dr.Yalçın ÜNSAN (Gemi Mukavemeti, Gemi İnş.Ölçme Tek., Elektroteknik Lab. Temsilcisi)
Öğr.Gör.Dr.Ceren BİLGİN GÜNEY (İlham Artüz Deniz Tek. Ve Oşinog.Lab.Temsilcisi)
Öğr.Gör.Halil SARAÇOĞLU (Kontrol Teknolojileri Geliş.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Gürbüz BİLİCİ (Hesaplamalı Gemi Hid.Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Cihad DELEN (Ata Nutku Gemi Model Deney Lab.Temsilcisi)
Arş.Gör.Murat DURMAZ (Gemi Emisyonları Lab.Temsilcisi)