Fakülte İş Akış Dokümanları

Satın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-01.01 Mal-Hizmet Alımı Süreci
SEK 08-01-02-01.02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.03 Geçici Görev Yolluğu Ödeme
SEK 08-01-02-01.04 Telefon Faturalarının Ödenmesi


Taşınır Kayıt Süreçleri

SEK 08-01-02-02.01 Taşınır Giriş Süreci
SEK 08-01-02-02.02 Taşınır Hurdaya Ayırma
SEK 08-01-02-02.03 Devir Yolu ile Gelen Taşınır İşlemi
SEK 08-01-02-02.04 Taşınır Yılsonu Sayımı


Maaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03.01 Maaş Ödeme
SEK 08-01-02-03.02 Jüri Üyeliği Ödemesi
SEK 08-01-02-03.03 Maaş Farkları Ödeme
SEK 08-01-02-03.04 Kadrolu Personel Sigorta
SEK 08-01-02-03.05 Sözleşmeli Personel Maaş Süreci
SEK 08-01-02-03.06 Ek Ders Ödeme
SEK 08-01-02-03.07 Kıst Maaş Ödeme Süreci
SEK 08-01-02-03.08 Çocuk Yardımı


Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-04.01 Bitirme Tasarım Projesi Süreci
SEK 08-01-02-04.02 Burs İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.03 ÇAP Kredi Düşürme Süreci
SEK 08-01-02-04.04 ÇAP, Yandal, Yatay Geçiş Kon. Belir. Süreci
SEK 08-01-02-04.05 Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görev. Süreci
SEK 08-01-02-04.06 Danışman Atanması Süreci
SEK 08-01-02-04.07 Ders Başarı Değerlendirme Süreci
SEK 08-01-02-04.08 Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci
SEK 08-01-02-04.09 Ders Prog. Hazır. Süreci
SEK 08-01-02-04.10 Dersin Ön Koşul.Güncel.Süreci
SEK 08-01-02-04.11 Dikey Geçiş Kabul İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.12 Erasmus Süreci
SEK 08-01-02-04.13 Gözetmen Görev. Süreci
SEK 08-01-02-04.14 Harçsız Pasaport Süreci
SEK 08-01-02-04.15 İzin Süreci
SEK 08-01-02-04.16 Kredi Artırımı Süreci
SEK 08-01-02-04.17 Mazeret Sınavı Talebi Süreci
SEK 08-01-02-04.18 Mezuniyet (Diploma) Töreni Süreci
SEK 08-01-02-04.19 Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci
SEK 08-01-02-04.20 Öğrenci Temsilcisi Seçimi Süreci
SEK 08-01-02-04.21 Özel Öğrenci (Başka bir Yükseköğ. Kurum. öğren.) Süreci
SEK 08-01-02-04.22 Özel Öğrenci (İTÜ öğrencisi) Süreci
SEK 08-01-02-04.23 Sınav Sonucuna İtiraz Süreci
SEK 08-01-02-04.24 Staj İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.25 Teknik Gezi Süreci
SEK 08-01-02-04.26 Yatay-Dikey Geçiş İntibak İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-04.27 Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kabulü Süreci
SEK 08-01-02-04.28 Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanı Belirleme Süreci


Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-05.01 Yardımcı Doçentler Görev Süresi Uzatım Süreci
SEK 08-01-02-05.02 Akademik Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
SEK 08-01-02-05.03 2547 60B Maddesi Uyarınca Atama Süreci
SEK 08-01-02-05.04 Akademik Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
SEK 08-01-02-05.05 Akademik-İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-05.06 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri Süreci
SEK 08-01-02-05.07 Askerlik Dönüş Süreci
SEK 08-01-02-05.08 Doğum Öncesi İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.09 Doğum Sonrası İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.10 Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.11 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Dönüş Süreci
SEK 08-01-02-05.12 Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.13 Emeklilik Süreci
SEK 08-01-02-05.14 Hizmet Birleştirme Süreci
SEK 08-01-02-05.15 Hizmet Borçlanması Süreci
SEK 08-01-02-05.16 İdair Personel Nakil İşlemleri(Gidiş)
SEK 08-01-02-05.17 İdari Görev Dekan ve Yardımcıları Enstitü Müdürü ve Yardımcıları Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları Süreci
SEK 08-01-02-05.18 İdari Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi Süreci
SEK 08-01-02-05.19 İdari Personel Nakil İşlemleri(Geliş)
SEK 08-01-02-05.20 İstifa Süreci
SEK 08-01-02-05.21 Kadro Talep Süreci
SEK 08-01-02-05.22 Malulen Emeklilik Süreci
SEK 08-01-02-05.23 Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatım Süreci
SEK 08-01-02-05.24 Öğretim Elemanları Öğrenim Değişikliği Süreci
SEK 08-01-02-05.25 Öğretim Elemanlarının Başvuru ve Atama Süreci
SEK 08-01-02-05.26 Ölüm Halinde Emeklilik Süreci
SEK 08-01-02-05.27 Profesör ve Doçent Atama Süreci
SEK 08-01-02-05.28 Sözleşmeli Yabanı Uyruklu ÖE görevlendirilme Süreci
SEK 08-01-02-05.29 Hastalık-Refakat İzni Süreci
SEK 08-01-02-05.30 Maaşsız İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.31 Yurtdışı Doktora Eğitimi Görevlendirme Süreci
SEK 08-01-02-05.32 Kısa Süreli Görev. (yolluk-yevmiye) Süreci
SEK 08-01-02-05.33 Kısa Süreli Görev. (7 günden az yolluksuz) Süreci
SEK 08-01-02-05.34 Kısa Süreli Görev. (15 güne kadar)Süreci
SEK 08-01-02-05.35 Kısa Süreli Görev. (3 aya kadar)Süreci
SEK 08-01-02-05.36 Uzun Süreli Görev. (3 aydan fazla)Süreci
SEK 08-01-02-05.37 Teknokent Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.38 Misafir Öğr. Üye. Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.39 İdari Pers.Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.40 31. Mad. Ek Ders Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.41 Ek Ders (89. mad.) Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.42 Ek Ders (40a-Kurumiçi) Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.43 Ek Ders (40a, c, d) Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.44 Ek Ders (40b) Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.45 Döner Sermaye (37.mad.) Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.46 38. Mad. Görev. Süreci
SEK 08-01-02-05.47 Yıllık İzin Süreci
SEK 08-01-02-05.48 Mazeret İzni Süreci


FYK ve FKK Süreçleri

SEK 08-01-02-06.01 Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları Süreci


Yazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07.01 Gelen Evrak Süreci