Departmental Boards

Tipi Komisyon/Koordinatörlük Adı Rolü Adı Soyadı
Komisyon Staj Başkan Müh.Dr.Burcu ÜNAL
Komisyon Staj Üye Arş.Gör.Bülent FIRAT
Komisyon Staj Üye Arş.Gör.Görkem BENEK
Komisyon Staj Üye Arş.Gör.Münir Cansın ÖZDEN
Komisyon Staj Üye Arş.Gör.Ferhat EKİN
Komisyon Staj Üye Arş.Gör.Aytekin DURANAY
Komisyon Staj Üye Arş.Gör.Abdullah GÖKTÜRK
Komisyon Tanıtım Başkan Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Tanıtım Üye Öğr.Gör.Dr.Reyhan ÖZSOYSAL
Komisyon Tanıtım Üye Öğr.Gör.Dr.Ceren BİLGİN GÜNEY
Komisyon Tanıtım Üye Öğr.Gör.Dr.İsmail YALÇIN
Komisyon Tanıtım Üye Arş.Gör.İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Komisyon Tanıtım Üye Arş.Gör.Koray ŞAHİN
Komisyon Tanıtım Üye Arş.Gör.Gürbüz BİLİCİ
Komisyon Tanıtım Üye Arş.Gör.İsmail KAHRAMAN
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Başkan Doç.Dr.Devrim Bülent DANIŞMAN
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Üye Yard.Doç.Dr.S. Aytekin KÖROĞLU
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Üye Arş.Gör.A.Gültekin AVCI
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Üye Arş.Gör. Bülent FIRAT
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Üye Arş.Gör.Cihad DELEN
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Üye Arş.Gör.Cumhur İNCEKARA
Komisyon Bilgi İşlem ve Bilgisayar Lab. Üye Arş.Gör.Akile Neşe BULUT
Komisyon Çap ve Yandal (GDTMB) Başkan Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Çap ve Yandal (GİGMMB) Başkan Doç.Dr.Bahadır UĞURLU
Komisyon Çap ve Yandal Üye Arş.Gör. Salim TAMER
Komisyon Eğitim ve Öğrenci İşleri Başkan Doç.Dr.Bahadır UĞURLU
Komisyon Eğitim ve Öğrenci İşleri Üye Arş.Gör.Hayriye PEHLİVAN SOLAK
Komisyon Eğitim ve Öğrenci İşleri Üye Arş.Gör. Nagihan TÜRKOĞLU
Komisyon Satınalma Başkan Doç.Dr. Barış BARLAS
Komisyon Satınalma Üye Fak.Sek. Elife YAZICI
Komisyon Satınalma Üye Bilg.İşlt. Turgut GÜMÜŞ
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Başkan Prof.Dr.İ.Hakkı HELVACIOĞLU
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Üye Doç.Dr. A. Nazan AKMAN PEK
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Üye Arş.Gör. Gürbüz BİLİCİ
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Üye Arş.Gör. İsmail KAHRAMAN
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Üye Arş.Gör. A.,İlyas YILMAZ
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Üye Arş.Gör. Koray ŞAHİN
Komisyon Afet Yönetimi ve Emniyet Üye Arş.Gör.Sertaç BULUT
Komisyon Arşiv Başkan Yard.Doç.Dr.Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU
Komisyon Arşiv Üye Fak.Sek. Elife YAZICI
Komisyon Arşiv Üye Ekrem GÜLTAŞ
Komisyon Kariyer Ofisi ve Mezunlarla İlişkiler Başkan Doç.Dr.Barış BARLAS
Komisyon Kariyer Ofisi ve Mezunlarla İlişkiler Üye Öğr.Gör.Dr.Gökhan Tansel TAYYAR
Komisyon Kariyer Ofisi ve Mezunlarla İlişkiler Üye Arş.Gör.Ahmet Gültekin AVCI
Komisyon Kariyer Ofisi ve Mezunlarla İlişkiler Üye Arş.Gör.Cihad DELEN
Komisyon Erasmus Komisyonu Başkan Yard.Doç.Dr.Bilge TUTAK
Komisyon Erasmus Komisyonu Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Erasmus Komisyonu Üye Müh.Dr.Burcu ÜNAL
Koordinatörlük Erasmus Koordinatörü Koordinatör Prof.Dr.Şakir BAL (Yük.Lisans)
Koordinatörlük Erasmus Koordinatörü Koordinatör Doç.Dr.Devrim Bülent DANIŞMAN (Lisans)
Koordinatörlük Erasmus Koordinatörü Koordinatör Yard.Doç.Dr.Bilge TUTAK (Yük.Lisans)
Koordinatörlük Erasmus Koordinatörü Koordinatör Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK (Lisans)
Komisyon Akademik Yükseltmeler Komisyonu Üye Prof.Dr.Şakir BAL
Komisyon Akademik Yükseltmeler Komisyonu Üye Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Akademik Yükseltmeler Komisyonu Üye Prof.Dr.Emin KORKUT
Komisyon Akademik Yükseltmeler Komisyonu Üye Prof.Dr. Hakan AKYILDIZ
Komisyon Burs Başkan Doç.Dr. Fatma YONSEL
Komisyon Burs Üye Öğr.Gör.Dr.Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Komisyon Burs Üye Arş.Gör.Mustafa Kemal ÖZALP
Komisyon Burs Üye Arş.Gör.Atilla YILMAZ
Komisyon Burs Üye Arş.Gör.Murat DURMAZ
Komisyon Burs Üye Arş.Gör.Hayriye PEHLİVAN SOLAK
Komisyon Burs Üye Arş.Gör.İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Komisyon Burs Üye Arş.Gör.M.Salih KARAALİOĞLU
Komisyon Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulama Başkan Öğr.Gör.Dr.Gökhan Tansel TAYYAR
Komisyon Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulama Üye Arş.Gör.Mustafa Kemal ÖZALP
Komisyon Konferans ve Seminer Düzenleme Başkan Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Konferans ve Seminer Düzenleme Üye Öğr.Gör.Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Komisyon Konferans ve Seminer Düzenleme Üye Arş.Gör. İsmail KAHRAMAN
Komisyon Sınav Gözetmenlik Listesi Hazırlama Üye Arş.Gör. Enes TUNCA
Komisyon Muayene Başkan Yard.Doç.Dr.Uğur Oral ÜNAL
Komisyon Muayene Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Muayene Üye Yard.Doç.Dr.S. Aytekin KÖROĞLU
Komisyon Demirbaş Başkan Prof.Dr.L.Macit SÜKAN
Komisyon Demirbaş Üye Fak.Sek. Elife YAZICI
Komisyon Demirbaş Üye Memur Mehpare KELEŞ
Komisyon Konut Başkan Prof.Dr.Abdi KÜKNER
Komisyon Konut Üye Doç.Dr.Bahadır UĞURLU
Komisyon Konut Üye Yard.Doç.Dr.Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU
Komisyon Fakülte İnternet Sitesi Başkan Yard.Doç.Dr.S. Aytekin KÖROĞLU
Komisyon Fakülte İnternet Sitesi Üye Arş.Gör.Onur USTA
Komisyon Fakülte İnternet Sitesi Üye Arş.Gör. Cumhur İNCEKARA
Komisyon Fakülte İnternet Sitesi Üye Arş.Gör. Enes TUNCA
Komisyon Fakülte İnternet Sitesi Üye Arş.Gör.Zeynep TACER
Komisyon Fakülte İnternet Sitesi Üye Müh.Dr.Burcu ÜNAL
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Başkan Prof.Dr.Ömer GÖREN
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Üye Prof.Dr.Metin TAYLAN
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Başkan Prof.Dr.Hakan AKYILDIZ
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Üye Prof.Dr.İ.Hakkı HELVACIOĞLU
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Üye Prof.Dr.L.Macit SÜKAN
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Üye Prof.Dr.Abdi KÜKNER
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet Eğitim Komisyonu Üye Doç.Dr.Fatma YONSEL
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet ve Akreditasyon Başkan Prof.Dr.Metin TAYLAN
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Prof.Dr.Ozman Azmi ÖZSOYSAL
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Prof.Dr.Emin KORKUT
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Onur USTA
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Bülent FIRAT
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.İsmail KAHRAMAN
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Başkan Prof.Dr.Hakan AKYILDIZ
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Prof.Dr.İ.Hakkı HELVACIOĞLU
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Doç.Dr.A.Nazan AKMAN PEK
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Yard.Doç.Dr.Bilge TUTAK
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Öğr.Gör.Dr.Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Müh.Dr.Burcu ÜNAL
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Gökhan BUDAK
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Mustafa Kemal ÖZALP
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Münir Cansın ÖZDEN
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Nagihan TÜRKOĞLU
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Ahmet İlyas YILMAZ
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Atilla YILMAZ
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.Gürbüz BİLİCİ
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Abet ve Akreditasyon Üye Arş.Gör.İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Komisyon Spor ve Öğrenci Kulüpleri Başkan Prof.Dr.Hakan AKYILDIZ
Komisyon Spor ve Öğrenci Kulüpleri Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Spor ve Öğrenci Kulüpleri Üye Öğr.Gör.Dr.İsmail YALÇIN
Komisyon Spor ve Öğrenci Kulüpleri Üye Arş.Gör.İbrahim Tuğrul ARDIÇ
Komisyon Spor ve Öğrenci Kulüpleri Üye Arş.Gör.Münir Cansın ÖZDEN
Komisyon İntibak ve Yatay Geçiş Başkan Prof.Dr.Emin KORKUT
Komisyon İntibak ve Yatay Geçiş Üye Prof.Dr.Hakan AKYILDIZ
Komisyon İntibak ve Yatay Geçiş Üye Doç.Dr.Bahadır UĞURLU
Koordinatörlük Laboratuvarlardan Sorumlu Koordinatör Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Acil Durum Plan.ve Atık Yönetimi Başkan Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Acil Durum Plan.ve Atık Yönetimi Üye Prof.Dr.Ali Can TAKİNACI
Komisyon Gemi İnş.Bölümü Acil Durum Plan.ve Atık Yönetimi Üye Yard.Doç.Dr.Yalçın ÜNSAN
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Acil Durum Plan.ve Atık Yönet. Başkan Prof.Dr.Oya OKAY
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Acil Durum Plan.ve Atık Yönet. Üye Doç.Dr.Fatma YONSEL
Komisyon Gemi ve Deniz Bölümü Acil Durum Plan.ve Atık Yönet. Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Sektör ve Meslek Odaları ile İlişkiler Başkan Prof.Dr.Metin TAYLAN
Komisyon Sektör ve Meslek Odaları ile İlişkiler Üye Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Sektör ve Meslek Odaları ile İlişkiler Üye Prof.Dr.Ali Can TAKİNACI
Komisyon Sektör ve Meslek Odaları ile İlişkiler Üye Doç.Dr.Barış BARLAS
Komisyon Sektör ve Meslek Odaları ile İlişkiler Üye Öğr.Gör.Dr.Gökhan Tansel TAYYAR
Komisyon Sektör ve Meslek Odaları ile İlişkiler Üye Arş.Gör.Koray ŞAHİN
Komisyon Uluslararası İlişkiler ve AB ile Bağlantılar Başkan Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Uluslararası İlişkiler ve AB ile Bağlantılar Üye Prof.Dr.Oya OKAY
Komisyon Uluslararası İlişkiler ve AB ile Bağlantılar Üye Doç.Dr.Fatma YONSEL
Komisyon Uluslararası İlişkiler ve AB ile Bağlantılar Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Koordinatörlük AR-GE Koordinatörleri(Faktülte AR-GE Koordin) Koordinatör Prof.Dr.Selma ERGİN
Koordinatörlük AR-GE Koordinatörü(GDTMB) Koordinatör Yard.Doç.Dr.Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU
Koordinatörlük AR-GE Koordinatörü(GİGMMB) Koordinatör Yard.Doç.Dr.S. Aytekin KÖROĞLU
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Prof.Dr.Selma ERGİN
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Prof.Dr.Ali Can TAKİNACI
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Prof.Dr.Oya OKAY
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Doç.Dr.Fatma YONSEL
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Yard.Doç.Dr.Yalçın ÜNSAN
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Yard.Doç.Dr.Burak KARACIK
Komisyon Birim Atık Yönetimi Komisyonu Üye Fak.Sek. Elife YAZICI