Advisory Boards

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü Danışma Kurulu 

Ünvan Adı Soyadı Görevi
Orkun ÖZEK Gemi İnşaa Sanayiciler Birliği YK Üyesi
Nuri UYGUR Gemi Mühendisleri Odası YK Başkanı
Cem MELİKOĞLU Türk Loydu Vakfı YK Başkanı
  İbrahim KARATAŞ   Karataş Yacht Design
  Bülent ŞENER Delta Marine Dizayn Ofisi Başkanı
  Prof. Dr.  Emin KORKUT Bölüm Başkanı
  Prof. Dr.  Metin TAYLAN Bölüm ABET ve Akreditasyon Koordinatörü
  Prof. Dr.    Osman Azmi ÖZSOYSAL Bölüm ABET ve Akreditasyon Kom. Üyesi


Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Danışma Kurulu
 

Ünvan Adı Soyadı Görevi

Turhan SOYASLAN

Soyaslan Design

  Cem MELİKOĞLU Türk Loydu Vakfı YK Başkanı
  Bengi ŞAN İTÜ GİMDER (Gemi İnşaatı Müh. Derneği)
  Ali UZUNOĞLU Deep Offshore
  Ayben Ekim SEZGİN Deep Offshore
  Burak ACAR Poseidon Ltd.
  Gürsel YILDIZ BMC Marıne (GMO önceki genel sekreteri)
  Prof. Dr.  Hakan AKYILDIZ Bölüm Başkanı
  Prof. Dr.  İsmail Hakkı HELVACIOĞLU  Bölüm ABET ve Akreditasyon Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. 
Sevil D.YAKAN DÜNDAR Bölüm Başkan Yardımcısı